healthcare

ရွှေပိတောက်ဆေးရုံ Shwe Padauk Hospital

 • 01 515202
 • အမှတ် (34/35) ၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း ၊ ရွှေပိတောက်ရိပ်မွန်၊

healthcare

ကုဋေဆေးခန်း

 • 09 73029392
 • 09 31215222
 • အမှတ် (105) ၊ 14လမ်း(အလယ်)၊

healthcare

အေးငြိမ်းသာ (Clinic)

 • 01 524562
 • အမှတ် (23) ၊ လှည်းတန်းလမ်း ၊ 8 ရပ်ကွက်၊

healthcare

Theikdi Win Clinic

 • 01 525743
 • အမှတ် (156) ၊ မြေညီထပ် ၊ အင်းစိန်လမ်း ၊

healthcare

24 Hours

 • 01 685154
 • ကျန်စစ်သားအိမ်ရာ ၊ တိုက်(51) ၊ အခန်း(2) ၊ ကျန်စစ်သားလမ်း ၊

healthcare

24 Hours

 • 01 705606
 • အမှတ ်(194/ B) ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း ၊ ကားလေးဂိတ်မှတ်တိုင်အနီး ၊

healthcare

7 Star

 • 01 398165
 • အမှတ် (429/437) ၊ ကုန်သည်လမ်း ၊ သိမ်ဖြူလမ်းထောင့် ၊ ရတနာမြိုင်အိမ်ရာ၊

healthcare

A 1

 • 01 651582
 • 09 5049373
 • အမှတ် (941) ၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်း၊

healthcare

အောင် (ဆေးခန်း ၊ဆေးဆိုင်)

 • 01 534222
 • အမှတ် (35) ၊ လှည်းတန်းလမ်းမ၊

healthcare

Asia (Clinics)

 • 01 380048
 • 09 5077173
 • အမှတ် (98) ၊ 27(အလယ်) ၊

AdvertiseDirectory

AdvertiseDirectory

AdvertiseDirectory

AdvertiseDirectory

AdvertiseDirectory