ဒေါက်တာ နီနီဝင်း

    မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးများ (ဒေါက်တာ)

    M.B.,B.S., M.Med.Sc (Ophthalmology)

ဒေါက်တာ နှင်းဝင့်ရည်

    မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးများ (ဒေါက်တာ)

    M.B.,B.S., M.Med.Sc (Ophthalmology)

ဒေါက်တာ ခင်သန့်ဇင်

    သားဖွားနှင့် မီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ (ဒေါက်တာ)

    M.B.,B.S (Ygn), M.Med.Sc (OG)

ဒေါက်တာ သိန်းဝင်းညွန့်

    အလှအပနှင့် အရေပြားခွဲစိတ် ပြုပြင်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး (ဒေါက်တာ)

    MBBS,M.Med.SC(Paed)

ဒေါက်တာ ချိုချို

    ကလေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ (ဒေါက်တာ)

    M.B.,B.S(YGN), MSC(Paed)

ဒေါက်တာ ခင်ဆွေထိုက်

    အလှအပနှင့် အရေပြားခွဲစိတ် ပြုပြင်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး (ဒေါက်တာ)

    M.B.,B.S, M.Med.Sc,(Microbiology) Lecturer / ConsultantMicrobiologist

ဒေါက်တာ ကျော်မြင့်ဦး

    အထွေထွေရောဂါအထူးကုသမားတော်ကြီးများ (ဒေါက်တာ)

    M.B.,B.S,M.Med.Sc(Int.Med),M.R.C.P(UK)

ဒေါက်တာ ခင်ကျော်လင်း

    အလှအပနှင့် အရေပြားခွဲစိတ် ပြုပြင်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး (ပါမောက္ခ)

    M.B.B.S,M.Med.Sc(Int.Med)

ဒေါက်တာ ဆွေရည်တင့်

    အထွေထွေရောဂါအထူးကုသမားတော်ကြီးများ (ဒေါက်တာ)

    M.B.,B.S,M.Med.Sc(Int.Med),M.R.C.P(UK)

ဒေါက်တာ ဝင်းနိုင်

    စိတ်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး (ဒေါက်တာ)

    M.B.,B.S, D.P.M,M.Med (Psychiatry)

AdvertiseDirectory

AdvertiseDirectory

AdvertiseDirectory

AdvertiseDirectory

AdvertiseDirectory