ဒေါက်တာ အောင်ကိုကိုကျော်

    အထွေထွေရောဂါအထူးကုသမားတော်ကြီးများ (ဒေါက်တာ)

    M.B.B.S, M.Med.Sc(Int.Med), M.R.C.P(UK),Fellowship in Hepatology (Korea)

ဒေါက်တာ အာကာကောင်းမြတ်

    အလှအပနှင့် အရေပြားခွဲစိတ် ပြုပြင်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး (ဒေါက်တာ)

    M.B.B.S(Ygn), Master Course in Hair Transplantation Surgery, Certificate in Aesthetic Medicine (USA)

ဒေါက်တာ စံပယ်ချိန်

    အလှအပနှင့် အရေပြားခွဲစိတ် ပြုပြင်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး (ဒေါက်တာ)

    M.B.B.S(Ygn), M.Med.Sc (Microbiology), Master Course in Hair Transplantation Surgery

ဒေါက်တာ နော်မော်လီ

    အလှအပနှင့် အရေပြားခွဲစိတ် ပြုပြင်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး (ဒေါက်တာ)

    M.B.B.S(Ygn), M.Med.Sc (Microbiology), Master Course in Hair Transplantation Surgery

ဒေါက်တာ မောင်မောင်

    ကလေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ (ပါမောက္ခ)

    M.B.B.S,F.R.C.S (Edin),I.S.S.M, ESMLF(Paris),M.M.A.M.S

ဒေါက်တာ ကောင်းစည်သူ

    အထွေထွေရောဂါကုဆရာဝန်များ (ဒေါက်တာ)

    M.B.B.S(YGN)

ဒေါက်တာ ခင်ကြေးမုံ

    အထွေထွေရောဂါကုဆရာဝန်များ (ဒေါက်တာ)

    M.B.B.S, D.T.M & H , M.C.T.M Tropical Medicine Physician

ဒေါက်တာ နမ့်သဲစုမွန်

    အထွေထွေရောဂါကုဆရာဝန်များ (ဒေါက်တာ)

    M.B.B.S,D.T.M & H.,M.C.T.M, Tropical Medicine Physician

ဒေါက်တာ စောဦးဟန်

    အလှအပနှင့် အရေပြားခွဲစိတ် ပြုပြင်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး (ဒေါက်တာ)

    M.B.B.S,Dip.Med.Sc (General Surgery), Diploma in Aesthetic Medicine (USA), Fellowship in Aesthetic Medicine & Surgery(Thai) Aesthetic Surgeon

ဒေါက်တာ ဝေယံဖြိုး

    အရေပြားရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး (ဒေါက်တာ)

    M.B.B.S (YGN), Diploma in Practical Dermatology (Wales,UK)

AdvertiseDirectory

AdvertiseDirectory

AdvertiseDirectory

AdvertiseDirectory

AdvertiseDirectory