ဒေါက်တာ စန္ဒာမြင့်

    မျက်စိအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးများ (ဒေါက်တာ)

    M.B.,B.S. M.Med.Sc (Ophth)

ဒေါက်တာ ခင်ဇော်ဦး

    အထွေထွေရောဂါကုဆရာဝန်များ (ဒေါက်တာ)

    M.B.,B.S, M.Med.Sc (Int.Med)MACP, MACC (USA), MACTM (Australla), FRSTMH (UK)

ဒေါက်တာ မျိုးအောင်

    အထွေထွေရောဂါကုဆရာဝန်များ (ဒေါက်တာ)

    M.B.,B.S, M.Med.Sc (Int.Med)Consultant Physician

ဒေါက်တာ တင်မောင်ဟန်

    အထွေထွေရောဂါကုဆရာဝန်များ (ဒေါက်တာ)

    MBBS, M.Med.Sc (Int:Med) FRCP (UK) FRCP (Edin) Dip Med Ed

ဒေါက်တာ ကျော်ဇင်မြင့်

    အထွေထွေရောဂါကုဆရာဝန်များ (ဒေါက်တာ)

    M.B.,B.S (Ygn)

ဒေါက်တာ မင်းအောင်ဝင်း

    အထွေထွေရောဂါကုဆရာဝန်များ (ဒေါက်တာ)

    M.B.,B.S (Ygn)

ဒေါက်တာ နှင်းသက်မာဦး

    အထွေထွေရောဂါကုဆရာဝန်များ (ဒေါက်တာ)

    M.B.,B.S (Ygn)

ဒေါက်တာ မေသွေးကို

    နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း အထူးကုဆရာဝန်ကြီး (ဒေါက်တာ)

    M.B.,B.S., M.Med.Sc (ENT), D.M.R.T(Lond), Dip.Med.Ed

ဒေါက်တာ အောင်ဇေမိုး

    ဓာတ်မှန်နှင့် ရောဂါရှာဖွေရေးဆိုင်ရာ ဆရာဝန်ကြီးများ (ဒေါက်တာ)

    M.B.,B.S (Ygn), M.Med.Sc (Radiology)

ဒေါက်တာ သက်ဟိန်း

    ကလေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ (ဒေါက်တာ)

    M.B.B.S(Ygn), M.Med.Sc(Int.Med), MRCP(UK), FRCP(Edin)( Fellow in European society of Cardiology)Fellowship in Interventional Cardiology(Singapore)Cardiologist/interventionist

AdvertiseDirectory

AdvertiseDirectory

AdvertiseDirectory

AdvertiseDirectory

AdvertiseDirectory