healthcare

UNITED VISION EYECARE CENTRE

 • 01 284285
 • 709620
 • 384838
 • အမှတ် (၂၆၃)၊ ရွှေဘုံသာလမ်း (အလယ်ဘလောက်)၊

healthcare

United Vision မျက်စိအထူးကုဆေးခန်းနှင့် မျက်မှန်၊...

 • 01 532317
 • 01 2304294
 • အမှတ် (66)၊ စံရိပ်ငြိမ် (6) လမ်းထိပ်၊ ရန်ကုန်-အင်းစိန်လမ်းမ၊ လှည်းတန်းမီးပွိုင့်အနီး၊

healthcare

Eye Star မျက်စိစမ်းသပ်ခန်း

 • 09 73025198
 • အမှတ် (99)၊ ဈေးကြီးလမ်း၊

healthcare

Myanmar Eye Centre

 • 09 323 64919
 • 09 313 11304
 • ရွှေလမင်းဆေးရုံ (လမ်းမတော်)၊ အမှတ် 15 /19 ၊ 6 လွှာ၊ ဇော်ဂျီလမ်း၊

healthcare

ရွှေမြန်မာ မျက်စိအထူးကုဆေးခန်း

 • 01 229272
 • အမှတ် (803)၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ 12 လမ်းထိပ်၊

healthcare

ရွှေမြန်မာ (2) မျက်စိအထူးကုဆေးခန်း

 • 01 9699982
 • အမှတ် (322)၊ သုဓမ္မာလမ်း၊ C ရပ်ကွက်၊

healthcare

အမေရိကန်ဗွီရှင်း မျက်စိအထူးကုဆေးခန်း (ရွှေဘုံသာ)

 • 01 242476
 • 01 241897
 • 01 241898
 • အမှတ် (397)၊ ရွှေဘုံသာလမ်း (အပေါ်ဘလောက်)၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဈေးအရှေ့၊

healthcare

အမေရိကန်ဗွီရှင်း (2) မျက်စိအထူးကုဆေးခန်း (မင်္ဂလာတ...

 • 01 203464
 • 01 203465
 • တိုက် D/1၊ စက်ရုံလမ်းနှင့် စံပယ်လမ်းထောင့်၊ မင်္ဂလာဈေးအနီး ၊

healthcare

အမေရိကန်ဗွီရှင်း (3) မျက်စိအထူးကုဆေးခန်း (ရွှေပုန်...

 • 01 539604
 • 01 539605
 • တိုက် (25)၊ ရွှေပုံးညက်ရိပ်မွန်၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး (ရေကြောင်းကောလိပ်ရှေ့)၊

healthcare

အမေရိကန်ဗွီရှင်း (4) မျက်စိအထူးကုဆေးခန်း (စမ်းချော...

 • 01 516700
 • 01 516711
 • 01 516722
 • 01 516733
 • အမှတ် (249)၊ ဗားကရာလမ်း၊

AdvertiseDirectory

AdvertiseDirectory

AdvertiseDirectory

AdvertiseDirectory

AdvertiseDirectory