ပန်းလှိုင်စီလုံဆေးရုံ

ပန်းလှိုင်စီလုံဆေးရုံ

 • 01 3684325
 • 01 3684325
 • 01 3684336
 • 09 421042679
 • ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းအိမ်ယာ၊ ပန်းလှိုင်ဂေါက်လမ်း၊

ဝိတိုရိယဆေးရုံ (Victoria Hospital)

ဝိတိုရိယဆေးရုံ (Victoria Hospital)

 • 01 9666141 (Hunt Line)
 • 09 783666142
 • 09 783666143
 • 09 783666144
 • အမှတ် (68)၊ တော်ဝင်လမ်း၊ (9) မိုင်၊

ဂရန်း(ဒ်)ဟံသာ အင်တာနေရှင်နယ်ဆေးရုံ (Grand Hantha International Hospital)

ဂရန်း(ဒ်)ဟံသာ အင်တာနေရှင်နယ်ဆေးရုံ (Grand Hantha I...

 • 01 523 000
 • 01 523 111
 • 01 523 222
 • 09 5202282
 • 09 5202283
 • 09 5202284
 • Booking Ext : 8022
 • အမှတ် (3)၊ နာနတ်တောလမ်းနှင့် အောက်ကြည့်မြင်တိုင် ကမ်းနားလမ်းထောင့်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။

ကန်သာယာအထူးကုဆေးရုံ (Kan Thar Yar International Specialist Hospital)

ကန်သာယာအထူးကုဆေးရုံ (Kan Thar Yar International Sp...

 • 01 505284
 • 09 30511111
 • အမှတ် (87)၊ ပြည်လမ်းမကြီး၊ (၆) မိုင်ခွဲ၊

အာရှတော်ဝင်ဆေးရုံ (Asia Royal Hospital)

အာရှတော်ဝင်ဆေးရုံ (Asia Royal Hospital)

 • 01 538055
 • 01 2304999
 • အမှတ် (14)၊ ဗဟိုလမ်း၊

ဗဟိုရ်စည်ဆေးရုံ

ဗဟိုရ်စည်ဆေးရုံ

 • 01 2300502
 • 01 2300530
 • အမှတ် - B (1-6)၊ (31-36)၊ (37/38)၊ ဗဟိုရ်စည်အိမ်ယာ၊ ဝါးတန်းလမ်းနှင့် ဗိုလ်ချုပ်လမ်းထောင့်၊

နှင်းဆီကုန်းဆေးရုံ

နှင်းဆီကုန်းဆေးရုံ

 • 01 558401
 • 01 558459
 • 01 552906
 • 01 552547
 • 09 764558401
 • 09 764558459
 • အမှတ် (20/က)၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း (နှင်းဆီကုန်းဘိုးဘွားရိပ်သာရှေ့)၊

ပင်လုံဆေးရုံ (PinLon Hospital)

ပင်လုံဆေးရုံ (PinLon Hospital)

 • 01 581329
 • 01 581616
 • 01 583089
 • 01 8010045
 • 01 8010908
 • အမှတ် (9/1)၊ ဆရာစံလမ်း၊ (27) ရပ်ကွက်၊

ရွှေဂုံတိုင်ဆေးရုံ ( SSC )

ရွှေဂုံတိုင်ဆေးရုံ ( SSC )

 • 01 544128
 • 01 544116
 • 01 541457
 • 01 542400
 • 01 542622
 • 01 545909
 • 01 545670
 • 01 8603618
 • 01 8603619
 • 01 8603620
 • 01 8603621
 • 01 8603622
 • 01 8603626
 • 01 8603624
 • အမှတ် (7)၊ အရှေ့ရွှေဂုံတိုင်လမ်း၊ ၊

ရွှေဂုံတိုင်ဆေးရုံ (Women's Centre)

ရွှေဂုံတိုင်ဆေးရုံ (Women's Centre)

 • 01 543278
 • 01 554412
 • 01 554413
 • 01 540455
 • အမှတ် (7)၊ အရှေ့ရွှေဂုံတိုင်လမ်း၊ ၊

AdvertiseDirectory

AdvertiseDirectory

AdvertiseDirectory

AdvertiseDirectory

AdvertiseDirectory