healthcare

နာရေးကူညီမှုအသင်း

 • 01-581363 ၊01-580133 ၊ 09-8640220 ၊ 09-8501656
 • ရုံးချုပ် အမှတ် (၁၃/က) ၊ ဗိုလ်မှူးဗထူးလမ်း ၊ ၄၂-ရပ်ကွက် ၊ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်။

healthcare

နာရေးကူညီမှုအသင်း

 • 01-709277 ၊ 01-704784 ၊ 01-728089
 • နာရေးကိစ္စအကူအညီတောင်းခံရန်

healthcare

နာရေးကူညီမှုအသင်း

 • 09-8640219
 • ရေဝေးရုံးခွဲ

healthcare

နာရေးကူညီမှုအသင်း

 • 09-73245372
 • ထိန်ပင်ရုံးခွဲ

healthcare

သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း

 • 01-583514
 • No Address

healthcare

နာရေးကူညီမှုအသင်း

 • 09-8640220
 • 09-8501656
 • 09-312820650
 • 09-31558512
 • လူနာတိုကင်ယူရန် ---

healthcare

နာရေးကူညီမှုအသင်း

 • 09-31333273
 • အရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ် ---

healthcare

ပုလဲနာရေးကူညီမှုအသင်း

 • 09-73092464 (နာရေး) ၊ 09-73901850 (အရေးပေါ်)
 • စိန်ပန်းမြိုင်လမ်း၊ပုလဲမြို့ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်။

healthcare

ကျုံပျော်နာရေးကူညီမှုအသင်း

 • 046-56088၊ 046-56089၊ 09-422530249၊ 09-49749331၊ 09-49000148
 • အင်းရဲလမ်း၊ကန်သာယာဈေးတန်း၊အောင်ဆန်းရပ်ကွက်၊ကျုံပျော်မြို့

healthcare

အမတရွှေပြည်ရတနာ(ဈာပနဝန်ဆောင်မှု)

 • 09-797466100
 • 09-771276486
 • 09-402578175
 • 09-402619156
 • ၄၃လမ်း၊ ၆၁လမ်း ထောင့်၊ ချမ်းသာရဝိပဿနာကျောင်းတိုက် အတွင်း၊ မဟာမြိုင်(၂)၊မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

AdvertiseDirectory

AdvertiseDirectory

AdvertiseDirectory

AdvertiseDirectory

AdvertiseDirectory