healthcare

Aye Myittar

 • 01 242064
 • အမှတ် (271)၊ ဗိုလ်ဆွန်ပတ်လမ်း၊ အပေါ်ဘလောက်၊ (8) ရပ်ကွက်၊

healthcare

Gandamar

 • 09 73060287
 • 01 644589
 • အခန်း (004)၊ ဘလောက် 14၊ အောင်ဇေယျလမ်း၊ အောင်ဇေယျအိမ်ယာ၊ ကမ်းနား (အလယ်) ရပ်ကွက်၊

healthcare

Hein Min

 • 09 73249886
 • 09 31329568
 • အခန်း (13/14)၊ ရတနာလမ်း၊ Y.C.D.C ဝင်း၊ ၁၃ ရပ်ကွက်၊

healthcare

Hein Min

 • 01 56687
 • အမှတ် (696 - A)၊ မေတ္တာလမ်း၊ 12- ရပ်ကွက်၊

healthcare

Kaung Set

 • 01 591381
 • အမှတ် (433)၊ လှော်ကားလမ်း၊ 19 ရပ်ကွက်၊

healthcare

Khin Khin Htar (Dr)

 • 09 448053938
 • 09 250901779
 • အမှတ် (887)၊ ခေမာကျောင်းလမ်း၊ ည ရပ်ကွက်၊

healthcare

Lwin

 • 01 9699971
 • အမှတ် (487)၊ ခေမာသီလမ်း၊ ရဲဌာနစခန်းအရှေ့၊ ခ - ရပ်ကွက်၊

healthcare

Myint

 • 01 250661
 • 01 382726
 • အမှတ် (122)၊ စဉ့်အိုးတန်းလမ်း၊ အပေါ်ဘလောက်၊ 4 ရပ်ကွက်၊

healthcare

Nadi Hline

 • 09 423711876
 • 09 2300242
 • အမှတ် (98/102/F), ဆင်မင်းလမ်း၊ ထားနားရပ်ကွက်၊

healthcare

Naing Aye Thet (Dr.)

 • 01 516840
 • အမှတ် (26)၊ ရန်ကင်းလမ်း၊ မြေနီကုန်း (မြောက်) ရပ်ကွက်၊

AdvertiseDirectory

AdvertiseDirectory

AdvertiseDirectory

AdvertiseDirectory

AdvertiseDirectory