ဉာဏ်ရည်အထောက်အကူပြု ဂိမ်းကစားခြင်းသည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာခြင်းကို အထောက်အကူပေးပါသည်။ 

ထိုဂိမ်းများကို ကစားခြင်းကြောင့် ဦးနှောက်၏ မှတ်ဉာဏ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်း၊ တုံ့ပြန်မှုဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်း၊ စိတ်ပျော်ရွှင်စေသည့် အစိတ်အပိုင်းတို့ကို လှုံ့ဆော်နှိုးဆွပေးသည်။

ထို့ကြောင့် ဤဂိမ်းကို စိတ်ပျော်ရွှင်စေရန်အတွက် သော်လည်းကောင်း၊ ဦးနှောက်ကျန်းမာစေရန် အတွက်သော်လည်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်သည်။Advertising2017 Trust Oo M-health Enterprise.All Right Reserved.
Developed by Host Myanmar