ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံများ

ဂရန်း(ဒ်)ဟံသာ အင်တာနေရှင်နယ်ဆေးရုံ (Grand Hantha International Hospital)

ဂရန်း(ဒ်)ဟံသာ အင်တာနေရှင်နယ်ဆေးရုံ (Grand Hantha International Hospital)

01 523000, 01 523111, 01 523222

အမှတ် (3)၊ နာနတ်တောလမ်းနှင့် ကြည့်မြင်တိုင် ကမ်းနားလမ်းထောင့်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ရွှေလမင်းဆေးရုံ (Shwe Lamin Hospital)

ရွှေလမင်းဆေးရုံ (Shwe Lamin Hospital)

044 21375, 044 22799, 044 22800, 044 22801, 044 22802

အမှတ် (၃၂)၊ ဗိုလ်စောမောင်လမ်း၊ ရုံးကြီးရပ်ကွက်၊ ဟင်္သာတမြို့။အင်ကြင်းဖြူဆေးရုံ (Ingyin Phyu Hospital)

အင်ကြင်းဖြူဆေးရုံ (Ingyin Phyu Hospital)

02 72289, 02 30140, 09 783772284, 09 783772285, 09 783772286, 09 783772287, 09 783772289

အမှတ် (၂၂/ဇ)၊ (၂၂/ဎ)၊ လမ်း (၃၀)၊ ၆၃-၆၄ လမ်းကြား၊ အောင်တော်မူရပ်၊ အမျိုးသမီးသင်တန်းကျောင်းနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်၊ မန္တလေးမြို့။နန်းတော်ဆေးရုံ

နန်းတော်ဆေးရုံ

02 36128, 02 60445 ~ 9

၇၁ လမ်း၊ ၂၈ လမ်းနှင့် ၂၉ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။ညိမ်းဆေးရုံ (Nyein Hospital)

ညိမ်းဆေးရုံ (Nyein Hospital)

02 32050, 02 34795, 02 65460, 02 65461, 02 65505, 09 969919680, 09 969919681

အမှတ် (၃၃၃)၊ ၈၂ - လမ်း၊ ၂၉ × ၃၀ လမ်းကြား၊ မန္တလေးမြို့။တော်ဝင်ဆေးရုံ (Royal Hospital)

တော်ဝင်ဆေးရုံ (Royal Hospital)

09 6806811, 09 796668880

အမှတ် (၄၇)၊ ၃၁-လမ်း၊ ၆၉×၇၀ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။ချမ်းငြိမ်းအောင်ဆေးရုံ

ချမ်းငြိမ်းအောင်ဆေးရုံ

02 72885 ~ 7

အမှတ် (၁၁၅)၊ ၇၄ လမ်း၊ ၂၇-၂၈ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။အေးသီရိဆေးရုံ

အေးသီရိဆေးရုံ

02 32766, 02 32764

၂၆ လမ်း၊ ၇၂-၇၃ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။အေးသုခဆေးရုံ

အေးသုခဆေးရုံ

02 35066, 02 21266, 02 66256, 02 21277, 02 21422

အမှတ် (၃၉၄)၊ ၂၄-၂၅လမ်းကြား၊ ၈၀- လမ်း၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။အောင်သုခဆေးရုံ

အောင်သုခဆေးရုံ

09 91005299

အမှတ် (၁၄၉)၊ ၂၉-၃၀ လမ်းကြား၊ (၇၄) လမ်း၊ ပြည်သူ့ဆေးရုံရှေ့၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။အေးချမ်းသာဆေးရုံ

အေးချမ်းသာဆေးရုံ

02 24464, 09 2003617, 02 31593

အမှတ် (၁၄၁)၊ လမ်း (၈၀)၊ ၂၇-၂၈ လမ်းကြား၊ တရုတ်တန်း၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။KL Hospital

KL Hospital

02 64067

အမှတ် (၃၃၁)၊ (၈၃) လမ်း၊ (၃၁-၃၂) လမ်းကြား၊ အောင်နန်းရိပ်သာမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။ကြယ်စင်ဆေးရုံ

ကြယ်စင်ဆေးရုံ

02 80660 , 09 256079987

ကက - ၄/၁၊ (၅၇) လမ်း၊ သိပ္ပံလမ်းထောင်၊ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။ဟန်ဆေးရုံ

ဟန်ဆေးရုံ

02 39028, 02 39028, 02 64407, 02 64407, 02 39562

အမှတ် (၁၉၇-၂)၊ (၈၉) လမ်း၊ ၂၄-၂၅ လမ်းကြား၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။City Hospital

City Hospital

02 62307, 02 66852, 02 77860

သိပ္ပံလမ်း၊ ၆၅-၆၅ လမ်းကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။သစ္စာရာဇာဆေးရုံ

သစ္စာရာဇာဆေးရုံ

02 61678, 02 33423, 02 60478, 02 68274, 02 74425

အမှတ် (၁၄၄)၊ (၂၉) လမ်း၊ ၇၆-၇၇ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။မန္တလာဆေးရုံ (Mandalar Hospital)

မန္တလာဆေးရုံ (Mandalar Hospital)

02 74390, 02 32909 , 02 23465 ,02 35799, 02 74390

(၆၈) လမ်း၊ ၃၂-၃၃ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။ ဆေးခန်းလိပ်စာ - ၂၈-၈၂ လမ်းကြား၊ မန္တလေးမြို့။မြနန္ဒာဆေးရုံ

မြနန္ဒာဆေးရုံ

02 70385, 09 258918551 ~ 3

ဆ-၁၉၊ (၇၈) လမ်း(အနောက်ဘက်ခြမ်း)၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ ကျွဲဆည်ကန် (၈)လမ်း၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။သုခချမ်းသာဆေးရုံ

သုခချမ်းသာဆေးရုံ

066 50008, 066 50733

ပြည်လုံးနိုင်အပိုင်း၊ ရန်ကုန်- မန္တလေး လမ်းမကြီး၊ ကျောက်ဆည်မြို့။ဇော်ဆေးရုံ

ဇော်ဆေးရုံ

064 25995, 09 43018349

ကန်ပတ်လမ်း၊ သြဇာခြံအပိုင်း၊ မိတ္ထီလာမြို့။
Advertising


2017 Trust Oo M-health Enterprise.All Right Reserved.
Developed by Host Myanmar