အစိုးရဆေးရုံများ

ပြည်သူ့ဆေးရုံ (ကျောက်တံခါးမြို့)

ပြည်သူ့ဆေးရုံ (ကျောက်တံခါးမြို့)

059 2860019

ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ စာတိုက်ရပ်ကွက်၊ ကျောက်တံခါးမြို့။ပြည်သူ့ဆေးရုံ (ဝေါမြို့)

ပြည်သူ့ဆေးရုံ (ဝေါမြို့)

052 75604

မင်းလမ်းမကြီး၊ အေးချမ်းသာယာရပ်ကွက်၊ ဝေါမြို့။ပြည်သူ့ဆေးရုံ (ဖြူးမြို့)

ပြည်သူ့ဆေးရုံ (ဖြူးမြို့)

054 40016

ဖြူးမြို့။ပြည်သူ့ဆေးရုံ (မင်းလှမြို့)

ပြည်သူ့ဆေးရုံ (မင်းလှမြို့)

053 30030

မင်းလှမြို့။ပြည်သူ့ဆေးရုံ (သာယာဝတီမြို့)

ပြည်သူ့ဆေးရုံ (သာယာဝတီမြို့)

055 30030, 055 30064, 055 30097

သာယာဝတီမြို့။အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီး (ပဲခူးမြို့)

အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီး (ပဲခူးမြို့)

052 21028

ရုံးကြီးရပ်ကွက်၊ ပြည်တော်သာလမ်းမ၊ ပဲခူးမြို့။အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီး (ပုသိမ်)

အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီး (ပုသိမ်)

042 21511, 042 25641

မင်းကြီးလမ်း၊ ပုသိမ်မြို့။ပြည်သူ့ဆေးရုံ

ပြည်သူ့ဆေးရုံ

045 30102, 045 30103, 045 30504, 045 30505

မအူပင်မြို့။ပြည်သူ့ဆေးရုံ

ပြည်သူ့ဆေးရုံ

046 25313

ဓနုဖြူမြို့။ပြည်သူ့ဆေးရုံ

ပြည်သူ့ဆေးရုံ

044 21065, 044 21096, 044 21511

ညောင်တုန်းမြို့။ပြည်သူ့ဆေးရုံ

ပြည်သူ့ဆေးရုံ

042 60106

ဝါးခယ်မမြို့။ပြည်သူ့ဆေးရုံ

ပြည်သူ့ဆေးရုံ

042 45182

ဘောလုံးကွင်းလမ်း၊ (၄) ရပ်ကွက်၊ ကန်ကြီးထောင့်မြို့။ချောင်းသာတိုက်နယ်ဆေးရုံ

ချောင်းသာတိုက်နယ်ဆေးရုံ

042 42358

ကန်းနားလမ်း၊ ပြည်လုံးချမ်းသာစေတီအနီး၊ (၃) ရပ်ကွက်၊ ချောင်းသာမြို့။ပြည်သူ့ဆေးရုံ

ပြည်သူ့ဆေးရုံ

042 40181, 09 49001255

စုပေါင်းရုံးလမ်း၊ (၂) ရပ်ကွက်၊ ငွေဆောင်မြို့။ပြည်သူ့ဆေးရုံ

ပြည်သူ့ဆေးရုံ

046 30217

ရွှေမြင်းတင်ဘုရားလမ်း၊ အရှေ့ပိုင်း (၂) ရပ်ကွက်၊ ပန်းတနော်မြို့။ပြည်သူ့ဆေးရုံ

ပြည်သူ့ဆေးရုံ

046 30217

ရွှေမြင်းတင်ဘုရားလမ်း၊ အရှေ့ပိုင်း (၂) ရပ်ကွက်၊ ပန်းတနော်မြို့။ပြည်သူ့ဆေးရုံ

ပြည်သူ့ဆေးရုံ

042 44109

ငပုတောမြို့။ပြည်သူ့ဆေးရုံ

ပြည်သူ့ဆေးရုံ

042 80120

လပွတ္တာမြို့။ပြည်သူ့ဆေးရုံ

ပြည်သူ့ဆေးရုံ

046 40116

ကျောင်းကုန်းမြို့။ပြည်သူ့ဆေးရုံ

ပြည်သူ့ဆေးရုံ

045 48054, 045 48453

ကျိုက်လက်မြို့။
Advertising


2017 Trust Oo M-health Enterprise.All Right Reserved.
Developed by Host Myanmar