ကလေးအထူးကုဆေးခန်းများ

Aye Myittar

Aye Myittar

01 242064

အမှတ် (271)၊ ဗိုလ်ဆွန်ပတ်လမ်း၊ အပေါ်ဘလောက်၊ (8) ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်။Gandamar

Gandamar

09 73060287, 644589

အခန်း (004)၊ ဘလောက် 14၊ အောင်ဇေယျလမ်း၊ အောင်ဇေယျအိမ်ယာ၊ ကမ်းနား (အလယ်) ရပ်ကွက်။ အင်းစိန်မြို့နယ်။Hein Min

Hein Min

09 73249886, 09 31329568

အခန်း (13/14)၊ ရတနာလမ်း၊ Y.C.D.C ဝင်း၊ ၁၃ ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။Hein Min

Hein Min

01 566878

အမှတ် (696 - အေ)၊ မေတ္တာလမ်း၊ 12 - ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။Kaung Set

Kaung Set

01 591381

အမှတ် (433)၊ လှော်ကားလမ်း၊ (19) ရပ်ကွက်၊ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်။Khin Khin Htar (Dr)

Khin Khin Htar (Dr)

09 448053938, 09 250901779

အမှတ် (887)၊ ခေမာကျောင်းလမ်း၊ ည ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။Lwin

Lwin

01 9699971

အမှတ် (487)၊ ခေမာသီလမ်း၊ ရဲဌာနစခန်းအရှေ့၊ ခ - ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။Myint

Myint

01 250661, 01 382726

အမှတ် (122)၊ စဉ့်အိုးတန်းလမ်း၊ အပေါ်ဘလောက်၊ 4 ရပ်ကွက်၊ လသာမြို့နယ်။Nadi Hline

Nadi Hline

09 423711876, 09 2300242

အမှတ် (98/102/F)၊ ဆင်မင်းလမ်း၊ ထားနားရပ်ကွက်၊ အလုံမြို့နယ်။Naing Aye Thet (Dr.)

Naing Aye Thet (Dr.)

01 516840

အမှတ် (26)၊ ရန်ကင်းလမ်း၊ မြေနီကုန်း (မြောက်) ရပ်ကွက်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်။Nawaday

Nawaday

01 519523

အခန်း (4/5)၊ 3 ဘလောက်၊ ရန်ကင်း- အင်းစိန်လမ်း၊ လှိုင်ရတနာအိမ်ယာ၊ (9) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်။Nay Oo

Nay Oo

09 428006732

အမှတ် (554)၊ မေဓာဝီလမ်း၊ ဆ ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။Padaethar Oo

Padaethar Oo

01 513336

အမှတ် (39)၊ ဗဟိုလမ်း၊ 3 ရပ်ကွက်၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်။Paragu

Paragu

01 294616 (OPD), 01 294252

အမှတ်- (140/144)၊ အနော်ရထာလမ်း၊ 48 - လမ်းထောင့်၊ 10 ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်။Parami

Parami

01 651674, 01 657226 ~ 8

အမှတ် (60/G/1), ပါရမီလမ်း၊ 10 ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။Su Myittar

Su Myittar

01 581385, 09 5184174

အမှတ် (306)၊ ဗိုလ်ဆွန်ပတ်လမ်း၊ 36 ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။Thida

Thida

09 5061570

အမှတ် (168/C)၊ ဥက္ကာ (6) လမ်း၊ ဂ - ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။Thiri Pyae Sone

Thiri Pyae Sone

09 73239763, 545451

အခန်း (002)၊ ဘလောက် (6)၊ G - အထပ်၊ မြင်းသော်တာလမ်း၊ မြင်းသော်တာအိမ်ယာ၊ ရပ်ကွက် ( 2 - မြောက် )၊ သာကေတမြို့နယ်။Win

Win

01 215471

အမှတ် (1)၊ အခန်း - 1၊ ငုဝါလမ်း၊ မီးရထားဝန်ထမ်းရိပ်သာလမ်း၊ စောရန်ပိုင် (တောင်) ရပ်ကွက်၊ အလုံမြို့နယ်။Zizawah

Zizawah

01 561698

အခန်း (9)၊ ဘလောက် 5၊ သံသုမာလမ်း၊ ဇီဇဝါပန်းခြံအိမ်ယာ၊ 15 - ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။
Advertising


2017 Trust Oo M-health Enterprise.All Right Reserved.
Developed by Host Myanmar