အကြောပြင်ဆေးခန်းများ

Banyan Executive ReFlexology

Banyan Executive ReFlexology

01 536027

အမှတ်- ၉၄/အေ၊ ရွှေတောင်ကြားရိပ်သာလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်။Genky

Genky

09 73145681

အမှတ်- ၇၁၊ လှည်းတန်းလမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်။Genky

Genky

09 8615036

အမှတ် (0501)၊ 5 ထပ်၊ ဆာကူရာတာဝါ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်။Green Life

Green Life

09 422493759

အမှတ်- (၈)၊ ပန်းလှိုင်အိမ်ယာ၊ ပန်းလှိုင်လမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့။GS Medical Center

GS Medical Center

09 421133170

အမှတ်- ၁၅၈၊ ဝေဇယန္ဒာဂါးဒင်းအိမ်ယာ၊ ၂- လမ်း၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့။Mother Care

Mother Care

01 394957, 09 73058348

အမှတ်- ၃၃၊ ၈၉ လမ်း၊ ကန်တော်ကလေး၊ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့။Rose Clinic

Rose Clinic

01 552926

အမှတ်- ၅၂၀၊ ဃ- ၄၊ ရွှေတောင်ကုန်းရိပ်သာ၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်။Royal Oasis

Royal Oasis

09 43065075

အေ၊ အခန်း- ၀၀၃ (အေ-ဘီ)၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။S & S

S & S

09 31589798

အမှတ်- ၁၃၆၊ ၄၆ လမ်း၊ အပေါ်ဘလောက်၊ ဘိုတစ်ထောင်မြို့နယ်။Say Taw Win

Say Taw Win

09 31338054

အမှတ်- ၆၀၊ လိတ်ကန်လမ်း၊ ရေကျော်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်။Shwe Chinthe

Shwe Chinthe

01 395544, 01 246365

အမှတ်- ၉၆၊ လသာလမ်း၊ လသာမြို့နယ်။Shwe Nadi

Shwe Nadi

01 386851, 01 376156

အမှတ်- ၃၃၃၊ ရွှေဘုံသာလမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်။Thiri

Thiri

01 522345, 09 5078272

အမှတ်- ၁၄၊ ပါရမီလမ်း၊ ၁၆- ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်။Zarmani

Zarmani

01 397852, 09 8620070

အမှတ်- ၁၁၀၊ လမ်း ၅၀၊ အလယ်လမ်း၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်။Ziwaka

Ziwaka

01 228468

အမှတ်- ၈၂၊ ဂျီ-အက်၊ ၈ လမ်း၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်။Dr.Sai Won Mar

Dr.Sai Won Mar

02 66336, 09 6504230

အမွတ်- ၁၀၇၊ ၃၂ လမ်း၊ ၇၃- ၇၄ လမ်း။Mudra

Mudra

02 64499

အမှတ်- ၁၃၃-၂၆၊ ၇၄ လမ်း၊ ၂၈- ၂၉ လမ်းကြား။Mudra

Mudra

09-47110099

၃၁ လမ်း၊ ၈၃- ၈၄ လမ်းကြား။Nan Thiri

Nan Thiri

09-91004802

၃၇ လမ်း၊ ၈၃- ၈၄ လမ်းကြား။Parami

Parami

02 68910

အမှတ်- ၂၅- ၁၊ ၂၇ လမ်း၊ ၇၃- ၇၄ လမ်းကြား။
Advertising


2017 Trust Oo M-health Enterprise.All Right Reserved.
Developed by Host Myanmar