ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခန်းများ

Civil Engineers Construction Co-operative

Civil Engineers Construction Co-operative

01 643890, 01 640172

အမှတ် ၇- ၈၊ ဖွေးနု ဆီကြိတ်လမ်း၊ ရွာမ (အနောက်) ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်။Department of Food & Drug Administration (FDA) [Yangon Branch]

Department of Food & Drug Administration (FDA) [Yangon Branch]

01 377028, 01 377029

အမှတ် ၃၅၊ မင်းကျောင်းလမ်း၊ ဘုရားကြီးရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့နယ်။Dr. Reddys Laboratories Ltd.

Dr. Reddys Laboratories Ltd.

09 8603825, 09 557477

အခန်း F/1/2/3/4/5 ၊ ဘလောက် အေ၊ ၁ လွှာ၊ ကမ​္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ဆရာစံလမ်းထောင့်၊ ပုလဲကွန်ဒို၊ ဆရာစံ ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်။East West Parami

East West Parami

09 250178136, 01 580084

အမှတ် (၆၄၀)၊ ပင်လုံလမ်း၊ မြတ်မွန်လမ်းထောင့်၊ မန္တလေးကားမှတ်တိုင်အနီး၊ (၃၆) ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်။Eco-Lab [Ecological Laboratory]

Eco-Lab [Ecological Laboratory]

09 5192645, 09 73174918

အခန်း ၁၀၇၊ အေ ဘလောက်၊ ယုဇနလမ်း၊ ယုဇနအဝေးပြေးဝင်း၊ ၆ ရပ်ကွက်၊ ကမာရွက်မြို့နယ်။G.E.C

G.E.C

09 73016908

အမှတ် ၁၈၃- ၁၈၅၊ လမ်းမတော်လမ်း၊ အပေါ်ဘလောက်၊ ၇ ရပ်ကွက်၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်။GEC

GEC

09 420066558

အမှတ် ၃၀၄၊ စံပြ (၂) လမ်း၊ စံပြရပ်ကွက်၊ သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်။Hepatitis B Scrcering Test

Hepatitis B Scrcering Test

01 646269, 01 646270 Ext.249

ဆေးဝါးစက်ရုံလမ်း၊ ဆေးဝါးစက်ရုံစက်၊ ဂျိုကုန်း (အနောက်) ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်။Hi Tech

Hi Tech

01 252513, 01 386990

အမှတ် ၃၆၈၊ ရွှေဘုံသာလမ်း၊ အပေါ်ဘလောက်၊ ၈ ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်။Hinthar Oo

Hinthar Oo

01 246991

အမှတ် ၂၀၆-၂၁၀၊ ရွှေဘုံသာလမ်း၊ အထက် အလယ်ဘလောက်၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်။Htoo

Htoo

09 5091736

အမှတ် ၂၅၉၊ ကျိုက္ကစံလမ်း၊ ဗျိုင်းရွာမရပ်ကွက်၊ တာမွေမြို့နယ်။Innovative

Innovative

09 401576003, 09 666141

အမှတ် ၅၇၊ ဘုန်းကြီးလမ်း၊ အလယ်ဘလောက်၊ (၅) ရပ်ကွက်၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်။Kan Baw Za

Kan Baw Za

09 5008571, 09 73017231

အမှတ် ၃၆၁- ၃၆၃၊ အခန်း ၂-ဘီ၊ ၁ လွှာ၊ ရွှေဘုံသာလမ်း၊ (၅) ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်။Kaung Myat Mon

Kaung Myat Mon

09 8604490, 09 8628343

အမှတ် ၂၄၉၊ ခေမာသီလမ်း၊ ဆေး (၂) အရှေ့၊ (ဂ) ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။Kaung Myat Mon

Kaung Myat Mon

09 8628353, 09 73206548

အမှတ် ၁၅၁၊ ၁၆ - လမ်း၊ အပေါ်ဘလောက်၊ (၇) ရပ်ကွက်၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်။Kaung Myat Mon

Kaung Myat Mon

09 8631143

အမှတ် - ၃၊ တန်းမြင့်ကျောင်းလမ်း၊ မင်းကြီးလမ်းထောင့်၊ အ.ထ.က - (၁) အနီး၊ တောင်သူကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်။Kaung Myat Mon [KMM]

Kaung Myat Mon [KMM]

09 8631146

အမှတ် ၄၃/B၊ ကျိုက္ကစံဘုရားလမ်း၊ ( ဆ ) ရပ်ကွက်၊ သင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်။Khatta

Khatta

09 5106261, 09 73159158

အမှတ် ၂၉/B ၊ မင်္ဂလာလမ်း၊ စမ်းချောင်း (မြောက်) ရပ်ကွက်၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်။Kone Baung Health Centre

Kone Baung Health Centre

01 383609, 01 241074

အမှတ် ၃၀၃- အေ၊ ရွှေဘုံသာလမ်း၊ အပေါ်ဘလောက်၊ (၅) ရပ်ကွက်၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်။La Min

La Min

09 262852556, 09 30031533

အမှတ် 249၊ လမ်း - ၄၀၊ အပေါ်ဘလောက်၊ (၉) ရပ်ကွက်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်။
Advertising


2017 Trust Oo M-health Enterprise.All Right Reserved.
Developed by Host Myanmar