ဆေးဆိုင်များ

ဝတ်ရည် (24) နာရီ ဆေးဆိုင်

ဝတ်ရည် (24) နာရီ ဆေးဆိုင်

01-395337, 384493, 384494 ( လိုင်းခွဲ - 250 ), 09- 5157750

ရန်ကုန်အထွေထွေရောဂါကု ဆေးရုံသစ်ကြီး၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းနှင့် ပြည်လမ်းထောင့်၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်။မေတ္တာမွန်ဆေးဆိုင်

မေတ္တာမွန်ဆေးဆိုင်

212104, 224836, 09-5125224

၁၄၁ ၊ ၁၄၃ ၊ အနော်ရထာလမ်းနှင့် လမ်းမတော်လမ်းထောင့် ။ဦးထွန်းစိန် ဆေးဆိုင် A2,A3,A6

ဦးထွန်းစိန် ဆေးဆိုင် A2,A3,A6

09 - 5013690, 09-73025980

ဒုတိယထပ်၊ ရွှေပြည့်စုံဈေး။577 ဆေးဆိုင်

577 ဆေးဆိုင်

09 73025388 , 09 253254077 , 09 5131012 , 09 252859123

အမှတ်(၅၅၆+၅၅၇)၊ စတုတ္ထထပ် ၊ အဆင့်မြင့်မင်္ဂလာဈေး။FAMOUS

FAMOUS

09 5109879 , 09 250641546 , 09 73251717 , 09 73052207 , 09 254136750 , 09 43082789

အမှတ်(၃၁၇ / ၃၁၈) ၊ ဗိုလ်ချုပ်စျေးသစ် ၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ် ၊ရန်ကုန်မြို့လပြည့်ည ဆေးဆိုင် (ကိုသန်းဝင်း)

လပြည့်ည ဆေးဆိုင် (ကိုသန်းဝင်း)

01 - 210569

အမှတ်(၄၇၆) ၊ အောက်ကြည့်မြင်တိုင်လမ်း၊ အနောက်ပိုင်းဆေးရုံကြီးရှေ့ ၊ ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့ခင်မိုး ဆေးဆိုင် (ခင်ခင်မိုး)

ခင်မိုး ဆေးဆိုင် (ခင်ခင်မိုး)

01 242009 , လိုင်းခွဲ-၅၃၂ 09 5117951 , 09 73142105

အမှတ်(၁၇၈)၊ ရုံ - ၂ ၊ ဗိုလ်ချူပ်စျေးသစ် ၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။ကိုဇော်မင်း ဆေးဆိုင် (ကင်ဆာဆေး)

ကိုဇော်မင်း ဆေးဆိုင် (ကင်ဆာဆေး)

09-5087158 , 09 73201976

အမှတ်-၃၇၉ ၊ ရုံ(၄) ၊ ဗိုလ်ချုပ်စျေးသစ်။မိဘမေတ္တာ  ဆေးဆိုင်

မိဘမေတ္တာ ဆေးဆိုင်

09 5004464 , 098633977

အမှတ် - ဘီ (၇-၈)၊ ရွှေပြည့်စုံစျေး၊ တာမွေမြို့နယ်။ငွေကြည်ဖြူ ဆေးဆိုင်

ငွေကြည်ဖြူ ဆေးဆိုင်

09 5183628 , 09 5092788 , 01 206206 (Ext : 2079)

B(၇၉) ၊ ဒုတိယထပ် ၊ ရွှေပြည့်စုံစျေး ၊မင်္ဂလာစျေးသစ်အပေါ်ထပ်။ဦးဖိုးရှမ်း(မိသားစု) ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းမျိုးစုံလက်လီလက်ကားရောင်းဝယ်ရေး

ဦးဖိုးရှမ်း(မိသားစု) ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းမျိုးစုံလက်လီလက်ကားရောင်းဝယ်ရေး

01 206206 လိုင်းခွဲ-၂၁၀၂ ၊ 09-795139485 ၊ 09 798134088

အမှတ်(၁၀၁/၁၀၂ဘီ) ဒုတိယထပ်၊ ရွှေပြည့်စုံစျေး၊မင်္ဂလာစျေးသစ်၊မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့ဘေဘီ ဆေးဆိုင် ( ၁ )

ဘေဘီ ဆေးဆိုင် ( ၁ )

01-374037, 01-703222, 242009 (လိုင်းခွဲ - 724), 09-5019370

အမှတ် (၁၉၇)၊ ရုံ(၂)၊ ဗိုလ်ချုပ်ဈေးသစ်၊ ရန်ကုန်မြို့နယ်။ဘေဘီ ဆေးဆိုင် ( ၂ )

ဘေဘီ ဆေးဆိုင် ( ၂ )

09-5107437, (အိမ် - 01-394623)

အမှတ် (C -14, 15, 16)၊ ကားပါကင် တတိယထပ်၊ ယုဇနပလာဇာ။SELECT ( အရည်အသွေးမီ ဆေးဝါးများနှင့် အဆင့်မြင့် အလှကုန်များ )

SELECT ( အရည်အသွေးမီ ဆေးဝါးများနှင့် အဆင့်မြင့် အလှကုန်များ )

(95-1) 665568, 09-792227051

အမှတ် (၄၅)၊ ပြည်လမ်း၊ (၇)မိုင်ခွဲ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။မင်္ဂလာရွှေအုပ် အစာအိမ်ရောဂါသောက်ဆေး

မင်္ဂလာရွှေအုပ် အစာအိမ်ရောဂါသောက်ဆေး

01-8550360, 09-5009613

အမှတ် (၈၅/B)၊ ရတနာလမ်း၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။ထွန်းမြင့်ဦး ဆေးဆိုင်

ထွန်းမြင့်ဦး ဆေးဆိုင်

216766

အမှတ်- ၇၆၅၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ ၁၅လမ်းနှင့် ရွှေတောင်တန်းလမ်းကြား၊ ၇-ရပ်ကွက်၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်။ထွန်းမေတ္တာ ဆေးဆိုင်

ထွန်းမေတ္တာ ဆေးဆိုင်

388405

အမှတ်- ၆၂/၆၄၊ ကုန်ဈေးတန်းလမ်း၊ အောက်ဘလောက်၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်။ကောင်း ဆေးဆိုင်

ကောင်း ဆေးဆိုင်

09-421148385, 09-421148386

အမှတ်- ၈၃၈၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ လမ်းသစ်လမ်းနှင့် ၉- လမ်းကြား၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်။ကောင်း ဆေးဆိုင်

ကောင်း ဆေးဆိုင်

09-73227387

အခန်း- ၅၁၀/E ၊ မြေအောက်ထပ်၊ ဒီ - လိုင်းတန်း၊ သိမ်ကြီးဈေး၊ လသာမြို့နယ်။ရှင်ဗာကူ မြန်မာဆေးမျိုးစုံဆိုင်

ရှင်ဗာကူ မြန်မာဆေးမျိုးစုံဆိုင်

01-206206 လိုင်းခွဲ (2152), 09 260018125, 09 8500702, 09 260637245

အမှတ် (ဘီ-၁၅၂)၊ ရွှေပြည့်စုံစျေး (မင်္ဂလာစျေးဝင်း)၊ တာမွေမြို့နယ်။
Advertising


2017 Trust Oo M-health Enterprise.All Right Reserved.
Developed by Host Myanmar