HIV - ဆိုင်ရာနှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးပညာပေးဆေးခန်းများ

PSI / Myanmar - Top Centre

PSI / Myanmar - Top Centre

01 662927

အမှတ် (၁၂၄)၊ ပြည်လမ်း၊ ၈ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။Sunday Empowerment Group

Sunday Empowerment Group

09-420059346

အမှတ် (၄၆)၊ နံ့သာကုန်းလမ်း၊ နံ့သာကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိမ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။AFXB

AFXB

အမှတ် (၄၆)၊ နံ့သာကုန်းလမ်း၊ နံ့သာကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။Lotus ( Care & Support ) နှင့် Lotus MSM prevention

Lotus ( Care & Support ) နှင့် Lotus MSM prevention

09-31464596

အမှတ် - ၁၄၃/ ၁၄၄၊ မုဒိတာ ကွန်ဒို B ဆောင်၊ အထက်ဗဟိုလမ်း၊ ၂ ရပ်ကွက်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။အေးငြိမ်းမေတ္တာ

အေးငြိမ်းမေတ္တာ

09-43168772

အမှတ် (၉၉၈)၊ ဘုမ္မာ ၆လမ်း၊ (ဈ) ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။Phoenix အဖွဲ့

Phoenix အဖွဲ့

09-5098734

အမှတ် (၃၈၄)၊ မေဓါဝီလမ်းမကြီး၊ (ဈ) ရပ်ကွက်၊ မ/ဥက္ကလာပ မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။သရဖူဆေးခန်း ( Dr. သင်းသင်းခိုင် )

သရဖူဆေးခန်း ( Dr. သင်းသင်းခိုင် )

09-5160582

နွယ်သာကီ ၅ လမ်း၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ နွယ်သာကီ မှတ်တိုင်၊ ရန်ကုန်မြို့။သမဝါယမ (စိုပြေဆေးခန်း) Dr. နိုင်လွင်ကို

သမဝါယမ (စိုပြေဆေးခန်း) Dr. နိုင်လွင်ကို

09-5401844

ကန်သာယာလမ်းဆုံ၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။သစ္စာဆေးခန်း ( Dr. ဟန်ပို )

သစ္စာဆေးခန်း ( Dr. ဟန်ပို )

09-73205520

သစ္စာဆေးခန်း၊ အမှတ် ၈၉၁၊ သုဇိတာလမ်း၊ ၂ ရပ်ကွက်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ၂ ဈေးမှတ်တိုင်အနီး။မိုးဆေးခန်း Dr. မျိုးထွန်း

မိုးဆေးခန်း Dr. မျိုးထွန်း

09-420061060

R (၃၆၁) B၊ သုဓမ္မလမ်း၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။Myanmar Youth Star (Alliance office)

Myanmar Youth Star (Alliance office)

အမှတ် (၂၄)၊ ၂ လမ်း၊ လှိုင်ရတနာမွန် အိမ်ရာဝင်း၊ လှိုင်မြို့နယ်။MDM

MDM

အမှတ် ၂၊ အောင်ဓမ္မရိပ်သာလမ်း၊ ၁၂ ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။မာရီစတုပ်(စ်) အင်တာနေရှင်နယ် မြန်မာ

မာရီစတုပ်(စ်) အင်တာနေရှင်နယ် မြန်မာ

09-450061763, 250729281

အမှတ် (၁၅၃/က)၊ မြင်သော်တာလမ်းမကြီး၊ ၂- တောင်ရပ်ကွက်၊ သာကေတမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။မာရီစတုပ်(စ်) အင်တာနေရှင်နယ် မြန်မာ

မာရီစတုပ်(စ်) အင်တာနေရှင်နယ် မြန်မာ

09-73224606

အမှတ်- B1/14A၊ မလိခအိမ်ရာ၊ ရတနာလမ်းမကြီး၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။မာရီစတုပ်(စ်) အင်တာနေရှင်နယ် မြန်မာ

မာရီစတုပ်(စ်) အင်တာနေရှင်နယ် မြန်မာ

09-250735636

အမှတ် (၁၅)၊ မင်္ဂလာလမ်း၊ မြို့သစ် အနောက်ရပ်ကွက်၊ သင်လျင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။မေတ္တာရိပ်ဆေးခန်း

မေတ္တာရိပ်ဆေးခန်း

09-250645921

ဇေယျာမင်္ဂလာ သာမဏေကျော်ကျောင်းဝင်း၊ ကျိုက်ဗောဓိဘုရားဝင်း၊ သန်လျင်နာရီစင်အနီး၊ သန်လျင်မြို့။မာရီစတုပ်(စ်) အင်တာနေရှင်နယ် မြန်မာ

မာရီစတုပ်(စ်) အင်တာနေရှင်နယ် မြန်မာ

09-73229501

အမှတ်(၃၁၀/ခ)၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ ၅/၈ ရပ်ကွက်၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။ထွန်းဆေးခန်း

ထွန်းဆေးခန်း

09-422206323

ရွှေပြည်သာမြို့နယ်။နဝရက်ဆေးခန်း Dr. သက်ဆွေမောင်

နဝရက်ဆေးခန်း Dr. သက်ဆွေမောင်

09-450001575

၈/၇၊ ၄၂၅၊ ဘုရင့်နောင်လမ်း၊ နဝရက်ဈေးအနီး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ရတနာ မေတ္တာ ၄၀၆ ဆေးခန်း

ရတနာ မေတ္တာ ၄၀၆ ဆေးခန်း

09-73024793, 09-5026482

ရတနာ့မေတ္တာအဖွဲ့ (ရေအရင်းအမြစ်ရုံးအနီး) အောက်ပုဇွန်တောင်လမ်း၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Advertising


2017 Trust Oo M-health Enterprise.All Right Reserved.
Developed by Host Myanmar