သွေးလှူအဖွဲ့အစည်းများ





ကိုမိုးကျော်

ကိုမိုးကျော်

၀၉ ၄၄၈၀၀၀၅၈၀

မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်။



BG Blood Donation Group

BG Blood Donation Group

09 73125885

အမှတ် (839/ခ)၊ မြရည်နန္ဒာလမ်း၊(19) ရပ်ကွက်၊ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့နယ်။



အနှိုင်းမဲ့မေတ္တာ

အနှိုင်းမဲ့မေတ္တာ

၀၉-၂၅၄၈၃၇၉၃၈

မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်



သုတမြတ်မွန်

သုတမြတ်မွန်

၀၉-၄၂၀၁၅၁၂၈၀

သင်္ဃန်းကျွန်း



Shine Hope

Shine Hope

01 514769



လင်းလက် သွေးလှူရှင်များအဖွဲ့

လင်းလက် သွေးလှူရှင်များအဖွဲ့

09-5026097



Blood Donation (MBDA)For Child

Blood Donation (MBDA)For Child

ဖုန်း : 01-526901,0973039591

အမှတ် 15၊ဓမ္မစေတီလမ်း။ စမ်းချောင်းမြို့နယ်။ရန်ကုန်မြို့။



ဓမ္မရောင်ခြည်(ဓမ္မဒါန သွေးလှူရှင်များအသင်း)

ဓမ္မရောင်ခြည်(ဓမ္မဒါန သွေးလှူရှင်များအသင်း)

ဖုန်း : 01-382955, 09-252714847

အမှတ် 90၊ အဆောင် 4၊ ပထမထပ်၊ သိမ်ကြီးစျေး C ရုံ၊ လသာမြို့နယ်။ ရန်ကုန်မြို့။



ရွှေတိဂုံရင်ပြင်ဂေါပကအဖွဲ့(ဦးမောင်ဝင်း)

ရွှေတိဂုံရင်ပြင်ဂေါပကအဖွဲ့(ဦးမောင်ဝင်း)

ဖုန်း : 01-375767



ဒါရပါရမီ (သွေးအလှူရှင်များအသင်း)

ဒါရပါရမီ (သွေးအလှူရှင်များအသင်း)

09-5004665, 09-5139713, 01-9000776

4 လွှာ၊မင်္ဂလာစျေး



သွေးမေတ္တာအဖွဲ့

သွေးမေတ္တာအဖွဲ့

ဖုန်း : 09-5549434



သာဓုကျောင်းတိုက်

သာဓုကျောင်းတိုက်

ဖုန်း : 01-510566



ရွှေရောင်လှုငယ် အဖွဲ့

ရွှေရောင်လှုငယ် အဖွဲ့

ဖုန်း : 09-43051714, 09-250498345



ရင်ခုန်သံအဖွဲ့

ရင်ခုန်သံအဖွဲ့

ဖုန်း : 01-721578, 01-243542



မြတ်မေတ္တာအဖွဲ့

မြတ်မေတ္တာအဖွဲ့

ဖုန်း : 09-5122088



မေတ္တာလူငယ်အခမဲ့သွေးအလှူရှင်များအဖွဲ့

မေတ္တာလူငယ်အခမဲ့သွေးအလှူရှင်များအဖွဲ့

ဖုန်း : 09-5163943



ပုညကုသလဗဟုကရ

ပုညကုသလဗဟုကရ

ဖုန်း : 01-216685

အမှတ် 73/79၊ လမ်းမတော်လမ်း၊ (ပ)ထပ်၊ လမ်းမတော်မြို့နယ်။ ရန်ကုန်မြို့။



Direct Blood Donate organization

Direct Blood Donate organization

ဖုန်း :  09-420082161

ဓမ္မိကဝတီလမ်း၊အမှတ် 53၊ပထမထပ်၊စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။



HIV Free Blood Pool

HIV Free Blood Pool

ဖုန်း : 01-399020



RAVEN Bood Donor Club

RAVEN Bood Donor Club

ဖုန်း : 09-5068557




Advertising






2017 Trust Oo M-health Enterprise.All Right Reserved.
Developed by Host Myanmar