နာရေးကူညီမှုအသင်း

နာရေးကူညီမှုအသင်း

နာရေးကူညီမှုအသင်း

01-581363 ၊01-580133 ၊ 09-8640220 ၊ 09-8501656 /နာရေးကိစ္စအကူအညီတောင်းခံရန် 01-709277 ၊ 01-704784 ၊ 01-728089/ရေဝေးရုံးခွဲ 09-8640219/ထိန်ပင်ရုံးခွဲ 09-73245372

ရုံးချုပ် အမှတ် (၁၃/က) ၊ ဗိုလ်မှူးဗထူးလမ်း ၊ ၄၂-ရပ်ကွက် ၊ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်။သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း

သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း

01-583514/လူနာတိုကင်ယူရန် - 09-8640220, 09-8501656, 09-312820650, 09-31558512/အရေးပေါ်လူနာတင်ယာဉ် - 09-31333273ပုလဲနာရေးကူညီမှုအသင်း

ပုလဲနာရေးကူညီမှုအသင်း

09-73092464 (နာရေး) ၊ 09-73901850 (အရေးပေါ်)

စိန်ပန်းမြိုင်လမ်း၊ပုလဲမြို့ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်။ကျုံပျော်နာရေးကူညီမှုအသင်း

ကျုံပျော်နာရေးကူညီမှုအသင်း

046-56088၊ 046-56089၊ 09-422530249၊ 09-49749331၊ 09-49000148

အင်းရဲလမ်း၊ကန်သာယာဈေးတန်း၊အောင်ဆန်းရပ်ကွက်၊ကျုံပျော်မြို့
Advertising


2017 Trust Oo M-health Enterprise.All Right Reserved.
Developed by Host Myanmar