ဒေါက်တာ လှဝင်း-Dr Hla WIn

    သွားနှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာ ဆရာဝန်ကြီးများ (ဒေါက်တာ)

    B.D.S (Ygn), F.I.C.C.D.E

ဒေါက်တာ နှင်းသူဇာအောင်-Dr Hnin Thuzar Aung

    ကလေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ (ဒေါက်တာ)

    M.B.,B.S., D.C.H,M.Med.Sc (Paed),DCH(London),MRCPCH(UK)

ဒေါက်တာ သိန်းထွန်း-Dr Thein Tun

    ကလေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ (ဒေါက်တာ)

    MBBS,D.L.O,M.Med.Sc,F.R.C.S(OTOLARYNGOLOGY)(Edin)

ဒေါက်တာ အောင်ကြည်ဝင်း-Dr Aung Kyi Win

    ကလေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ (ဒေါက်တာ)

    M.B.,B.S., D.C.H,M.Med.Sc (Paed)

ဒေါက်တာ ကိုကိုနိုင်-Dr Ko Ko Naing

    ဆီးနှင့်ကျောက်ကပ် အထူးကုသမားတော်ကြီး (ဒေါက်တာ)

    M.B.B.S, M.Med.Sc (Int.Med), M.R.C.P (UK)

ဒေါက်တာ ခင်သန္တာဦး Dr. Khin Thandar Oo

    ရောဂါဗေဒ - ဓာတ်ခွဲခန်းဆိုင်ရာ ဆရာဝန်ကြီး (ဒေါက်တာ)

    M.B.,B.S., M.Med.Sc (Radiology)

ဒေါက်တာ စိုးစိုးခိုင် Dr Soe Soe Khine

    အကြော၊ အင်္ဂါ၊ ကိုယ်ခန္ဓာပြန်လည်သန်စွမ်းရေး အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ (ဒေါက်တာ)

    M.B.,B.S., M.Med.Sc (Rehabilitation Medicine)

ဒေါက်တာ ခင်ပြုံးကြည် Dr Khin Pyone Kyi

    သားဖွားနှင့် မီးယပ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ (ဒေါက်တာ)

    M.B.,B.S., M.Med.Sc (OG)

ဒေါက်တာ ကျော်စိုးမိုး-Dr Kyaw Soe Moe

    သွားနှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာ ဆရာဝန်ကြီးများ (ဒေါက်တာ)

    B.D.S (Ygn)

ဒေါက်တာ ဆုရည်အောင်စိုး-Dr Su Yi Aung Soe

    သွားနှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာ ဆရာဝန်ကြီးများ (ဒေါက်တာ)

    B.D.S (Ygn)

AdvertiseDirectory

AdvertiseDirectory

AdvertiseDirectory

AdvertiseDirectory

AdvertiseDirectory